Wpisz szukane słowo
aby przeszukać cały serwis


WebMyEnglish.pl

del.icio.us  digg  furl.net  technorati.com  

Slang angielski

Słownik mowy potocznej i slangu angielskiego, którego autorem jest Zbigniew Parzych.

Litera: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [show all]


strona 1
 • A1; A-1; A number 1
  pierwsza klasa, wspaniały, doskonały, ekstra, super, bombowy, przebojowy, szałowy; najlepszy; niezrównany
  You are a lucky man! This is an A-1 apartment! Masz farta człowieku! To jest pierwsza klasa mieszkanie!

 • abbreviated piece of nothing
  1. śmieć, (kompletne) zero, nieudacznik (o człowieku)
  Tell that abbreviated piece of nothing that he's fired. Powiedz temu nie-udacznikowi, że jest zwolniony.
  2. grat, rzęch, śmieć, ruina, kupa złomu (o rzeczy)
  Why don't you give your abbreviated piece of nothing a new paint job? Dlaczego nie pomalujesz swojego rzęcha?

 • able to cut something
  poradzić sobie, dać sobie radę, być w stanie coś zrobić
  He's not able to cut his duties. On nie jest w stanie poradzić sobie ze swoimi obowiązkami.

 • abortion
  farsa; parodia; pośmiewisko, kpiny
  Look at this abortion of an automobile! It looks even worse than Jack's abbreviated piece of nothing. Popatrz na tę parodię auta! To wygląda nawet gorzej niż ruina Janka.

 • above board
  uczciwy; szczery, otwarty
  I want my main squeeze to be above board. Chcę, żeby mój chłopak był szczery.
  I'd like to keep our relationship above board. Chciałbym, żeby nasz związek był uczciwy.

 • Acapulco (gold)
  marycha; meksykańska odmiana marihuany
  Acapulco gold goes straight to your head. Meksykańska marihuana "idzie" prosto do głowy.

 • accidentally-on-purpose
  specjalnie, umyślnie, celowo, "przypadkowo", "niechcący" (coś zrobionego z pre-medytacją, ale tak aby wyglądało na przypadek)
  One more of your accidentally-on-purpose stupid yuks and I'm gonna beat the shit out of you! Jeszcze jeden z twoich "przypadkowych" głupich kawałów i stłukę cię na kwaśne jabłko!

 • AC-DC ; AC/ DC
  biseksualista, ciota (ktoś kto działa/ robi na dwie strony)
  Do you wanna tell me that Jack is an AC/ DC? Come on! For all I know he's a straight. Chcesz powiedzieć mi, że Janek jest biseksualistą? Daj spokój! Z tego co wiem on jest "normalny".
  He can't be an AD/ DC! On nie może robić na dwie strony (być biseksualistą!)

 • ace
  1. niezrównany, najlepszy, wspaniały
  She's an ace kickboxer, so you better watch out. Ona jest doskonałym kick-bokserem, tak więc lepiej uważaj.
  2. baks, dolec, zielony, jednodolarów-ka (banknot jednodolarowy)
  I need an ace for this can machine. Potrzebuję baksa do tej maszyny z napojami w puszkach.
  3. zdać egzamin na piątkę/ bez kłopotu / śpiewająco
  I aced that last exam. Ten ostatni egzamin zdałem spiewająco.
  4. "as", "supermen", "spec" (sarkas-tycznie o nieudaczniku)
  Hey, ace! What now? Hej "supermenie"! Co teraz?
  O.K. If you're such an ace do it your-self. W porządku. Jeżeli jesteś takim "specem", to zrób to sam.
  5. skręt z marihuany
  Fifty bucks for one ace! Are you out of your mind?! Pięćdziesiąt dolców za skręta! Odbiło Ci?!
  6. proch, drag (narkotyki)
  Where did you get these aces from? Skąd wziąłeś te prochy?
  7. pokonać kogoś/ coś, prześcignąć kogoś/ coś, wyprzedzić kogoś/ coś; wymanewrować kogoś/ coś, prze-chytrzyć kogoś/ coś
  We can't let our competition ace us. Nie możemy pozwolić naszej konkurencji na prześcignięcie nas.

 • aced
  1. pokonany, pobity
  Our team got aced again. Nasz zespół został znowu pokonany.
  2. zawiany, zaprawiony, zalany, ulula-ny, ubzdryngolony, urżnięty, nadziaba-ny, napruty, uwalony, narąbany, nawa-lony, zapluty, nalany, wlany, zapity, zapijaczony, pijany
  My better half screwed me over for being aced. Moja połowica dała mi popalić za to, że byłem zalany.
  When he's aced, he's a little wiggy. Kiedy jest pijany, jest odrobinę nie-obliczalny.

 • ace in the hole
  as w rękawie, ukryty atut
  This paper is my ace in the hole. Ten dokument jest moim asem w rekawie.

 • ace in(to something)
  dostać się gdzieś, wcisnąć się gdzieś, wkręcić się gdzieś
  I hope I'll be able to ace into this committee. Mam nadzieję, że będę w stanie wcisnąć się do tego komitetu.

 • ace out
  mieć farta/ szczęście, udać się, poszczęścić się
  Yesterday you aced out, but don't press your luck again. Wczoraj poszczęściło ci się, ale nie kuś znowu losu.

 • ace someone out, ace out someone
  pokonać kogoś, zwyciężyć kogoś, wy-grać z kimś; wymanewrować kogoś, przechytrzyć, wykołować kogoś
  We can't let our competition ace us out again. Nie możemy znowu pozwolić naszej konkurencji wymanewrować nas.

 • acid
  kwas, kwach (L.S.D.)
  I have some acid here. Do you wanna try it. Mam tutaj trochę kwacha. Chcesz spróbować?

 • acid funk
  depresja ponarkotyczna
  This acid funk is the worst part of taking acid. Ta depresja ponarkotyczna jest najgorszą częścią brania kwasu.

 • acid head, A-head
  ćpun, narkoman, fan kwasu (gustujący w L.S.D.)
  Jack is a real acid head. Janek jest prawdziwym fanem kwasu.

 • acid rock
  acid rock, narkorock (rock związany ze środowiskiem używa-jącym L.S.D.)
  Do you really enjoy the acid rock? Czy ty naprawdę lubisz acid rock?

 • acid test
  trudny test, szczegółowy test
  Your invention failed that acid test we put it through. Twój wynalazek nie przeszedł tamtego szczegółowego testu, jakiemu go poddaliśmy.

 • action
  1. zabawa, rozrywka, "akcja"
  I'm really bored. I want some action. Jestem naprawdę znudzony. Chcę jakiejś rozrywki.
  2. (patrz: piece of action)
  3. seks, kopulacja, kochanie się, sto-sunek
  All he wants is some action! Wszystkim czego on chce jest trochę seksu!
  4. handel narkotykami; działalność przestępcza
  As far as I know he's not involved in any action. Z tego co wiem, on nie jest zamieszany w żaden handel narkoty-kami.


Strona: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  

polityka prywatności