Wpisz szukane słowo
aby przeszukać cały serwis


WebMyEnglish.pl

del.icio.us  digg  furl.net  technorati.com  

Przedimki angielskie

gramatyka angielska

  Przedimek nie występuje w języku polskim, natomiast w języku angielskim pojawia się przed rzeczownikami.

  Przedimek nieokreślony "a/an"
  "a/an" - rzeczownik, który po nim następuje określa jeden przedmiot lub osobę która pochodzi ze zbioru takich samych przedmiotów lub osób;
  He is a baker. - On jest piekarzem. (Należy do zbioru osób zwanych piekarzami.)

  Niekiedy może znaczyć "jakiś, dowolny".
  Give me an apple. - Daj mi jabłko. (Jakieś, jakiekolwiek jabłko.)

  Przedimek "a" stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski:
  This is a house. - To jest dom.

  Przedimek "an" natomiast stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłosek:
  This is an apple. - To jest jabłko.

  Zasadę "an" stosujemy dowszystkich wyrazów, które następują bezpośrednio po przedimku, Oznacza to, że jeśli rzeczownik jest określany przymiotnikiem zaczynającym się od samogłoski, wówczas również używamy przedimka "an".
  This is an empty bottle. - To jest pusta butelka.


  Przedimek określony "the"

  Przedimek "the" -  oznacza, że przedmiot lub osoba, o których mowa nie są dowolnymi obiektami pochodzącymi ze zbioru przedmiotów, lecz są konkretne, zdefiniowane; posiadają cechy wyróżniające je od innych.
  Przedimek określony "the" może występować w liczbie pojedynczej jak i mnogiej.
  Przedimek nieokreślony "a/an" używamy tylko w liczbie pojedynczej.  Użycie przedimków "a/an"
  1. Gdy mówimy o danej rzeczy po raz pierwszy:
  There is a table in the kitchen. The table is big. - Stół znajduje się w kuchni. Stół jest duży.

  2. Gdy mówimy o jakimś przedmiocie lub osobie tylko jako o elemencie zbioru:
  He is a policeman. - On jest policjantem. (Jednym ze zbioru wielu policjantów.)

  3. Gdy określamy  ilość w wyrażeniach:
  a lot of - dużo, mnóstwo
  a few - kilka
  a little - trochę

  We have a lot of food. - Mamy mnóstwo jedzenia.

  4. Przy liczebnikach:
  a hundred = one hundred
  a thousand = one thousand

  5. Gdy  mamy do czynienia z rzeczownikiem oznaczającym materiał lub substancję niepoliczalną, ale z pewną jej konkretną ilością lub jednostką:
  a tea = a cup of tea - filiżanka herbaty.


  Użycie przedimka "the"
  1. Gdy wymieniamy jakiś przedmiot po raz drugi:
  There is a window in the room. The window is dirty. - Okno znajduje się w tym pokoju. (To) okno jest brudne.

  2. Gdy myślimy o przedmiocie lub osobie należącymi wprawdzie do pewnego zbioru, ale posiadającymi cechy unikalne:
  He is the doctor that I know. - On jest lekarzem, którego znam.

  3. Przed rzeczownikami, które oznaczają rzeczy istniejące tylko w jednym egzemplarzu: the sun, the earth, the sky, the moon

  4. Przed nazwami instrumentów muzycznych:
  She plays the piano. Ona gra na pianinie.

  5. Gdy  stopniujemy przymiotniki przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym:
  She is the nicest girl in our school. - Ona jest najładniejszą dziewczyną w naszej szkole.


  Kiedy nie używamy żadnego przedimka?
  1. Przed rzeczownikami niepoliczalnymi i oznaczającymi substancje:
  Milk is white. - Mleko jest białe.
  Iron is a metal. - Żelazo jest metalem.

  2. Gdy mówimy o kilku przedmiotach nieokreślonych:
  He buys and sells cars. - On kupuje i sprzedaje samochody.

  3. Przed nazwami własnymi:
  He is from France. - On jest z Francji.
  His name is Paul. - On ma na imię Paul.

  4. Przed nazwami posiłków:
  breakfast - śniadanie
  lunch - obiad
  I eat breakfast at 10.00. - Jem śniadanie  o 10.00.

  5.Gdy rzeczownik jest już określony zaimkiem wskazującym lub dzierżawczym:
  This is my book. - To jest moja książka.
  Give me that cup. - Daj mi tamtą filiżankę.

Zobacz także artykuły:

polityka prywatności