Wpisz szukane słowo
aby przeszukać cały serwis


WebMyEnglish.pl

del.icio.us  digg  furl.net  technorati.com  

Present Simple zastosowanie

gramatyka angielska

Czas Present Simple stosujemy, kiedy opisujemy czynności, które mają charakter cykliczny, powtarzający się.
 • Helen always drinks tea. - Helen zawsze pija herbatę.
 • The Earth moves around the Sun. - Ziemia krąży wokół słońca.
 • The sun does not circle the Earth. - Słońce nie okrąża ziemi. • Uwaga: Opisując czynność w czasie Present Simple, bardzo często używamy przysłówków częstotliwości (adverbs of frequency):
  always, often, sometimes, never, occasionally
  .


  Kiedy wypowiadamy się na temat faktów o których słuszności jesteśmy przekonani.
 • Cats like milk. - Koty lubią mleko.
 • Dogs don't like cats. - Psy nie lubią kotów.
 • Water turns into steam at 100 degrees. - Woda zamienia się w parę w temp. 100 stopni.

 • Kiedy mówimy o stanach trwających od dłuższego czasu, mających charakter stały.
 • John works in Chicago. - John pracuje w Chicago.
 • Mary studies foregin languages. - Mary studiuje języki obce.

 • Czasu Present Simple używamy też w trybie narracji. Np. opowiadając znajomym jakieś zdarzenie lub obejrzany film.
 • Alex arrives to the city. Walks into the bar and meets with his friends. - Alex przyjeżdża do miasta. Idzie do baru i spotyka się z przyjaciółmi.
 • Zobacz także artykuły:

  polityka prywatności