Wpisz szukane słowo
aby przeszukać cały serwis


WebMyEnglish.pl

del.icio.us  digg  furl.net  technorati.com  

Present Simple budowa

gramatyka angielska

  Czas Present Simple we wszystkich osobach ma formę podstawową. Wyjątek to trzecia osoba liczby pojedynczej w której występuje końcówka s lub es.

  I, you, we, they - look   oraz   He, she, it - looks

  Czasowniki kończące się na y, zmieniają swoją końcówkę w trzeciej osobie l.p. na ies. fly - flies, cry - cries


  Czasowniki oznaczające stany umysłu, uczucia oraz wrażenia zmysłowe, wyrażane są wyłącznie w czasie Present Simple. Nawet wtedy gdy opisywana sytuacja dotyczy danej chwili.

 • I see that you are busy. - Widzę, że jesteś zajęty.
 • I think it is going to rain. - Myślę, że zanosi się na deszcz.
 • I love you. - Wiadomo :)


  Uwaga: W pytaniach i przeczeniach w których stosujemy does, czasownik występujący po tym słówku nie posiada końcówek s, es.

 • Mark plays golf very well. - Mark gra bardzo dobrze w golfa.
 • Does Mark play golf well? - Czy Mark gra dobrze w golfa?
 • No, he does not play golf very well. - Nie on nie gra dobrze w golfa.


  W mowie potocznej czasowniki specjalne z przeczeniem występują w formie skróconej: don't, can't, isn't, haven't.


  Pytania

  Formę pytającą w czasie Present Simple tworzymy poprzez wstawienie wyrazu do na początku zdania (przed podmiotem). W trzeciej osobie liczby pojedynczej wstawiamy oczywiście does.

 • Do you speak English? - Czy mówisz po angielsku?
 • Does he play tennis? - Czy on gra w tenisa? • Prosta reguła tworzenia pytań w czasie Present Simple ma wyjątek. Są nim zdania zawierające czasowniki specjalne (leksykalne). Be, have, can, may, must, ought, will, stall, need, dare

  Formę pytającą w takich zdaniach, tworzymy poprzez odwrócenie szyku zdania i postawienie takiego czasownika specjalnego przed podmiotem.

 • Can John dance? - Czy John potrafi tańczyć?
 • Is Roger a policeman? - Czy Roger jest policjantem?


 • Przeczenia

  Przeczenia tworzymy poprzez proste dodanie NOT do słówka do, does lub do czasownika specjalnego.

 • They do not speak Polish. - Oni nie mówią po angielsku.
 • She does not play footbal. - Ona nie gra w piłkę.
 • Mary cannot swim at all. - Mary w ogóle nie potrafi pływać.

Zobacz także artykuły:

polityka prywatności