Wpisz szukane słowo
aby przeszukać cały serwis


WebMyEnglish.pl

del.icio.us  digg  furl.net  technorati.com  

Present Perfect zastosowanie

gramatyka angielska

  Zdania wyrażone w Present Perfect odnoszą się do okresu czasu obejmującego chwilę obecną i rozciągającego się w przeszłość. Przy czym ważny jest sam fakt wykonania tej czynności w przeszłości. Nie jest ważne, kiedy dokładnie to zrobiliśmy.


  Czasu Present Perfect używamy w następujacych sytuacjach:

  Opisując czynności dopiero, co zakończone, np.:

 • The bus has just left. Autobus właśnie odjechał.
 • We have already finished our work. Właśnie skończyliśmy naszą pracę. • Opisując czynność, która rozpoczęła się w przeszłości, ale trwa do chwili obecnej, np.:

 • We have lived In Warsaw for many years. Mieszkamy w Warszawie od wielu lat.
 • She has worked In this firm since 2003. Ona pracuje w tej firmie od 2003.  Uwaga: Przyimka FOR używamy, kiedy chcemy wyrazić jak długo dana czynność się odbywa, natomiast przyimek SINCE określa, od jakiego momentu w przeszłości trwa dana czynność.


  Aby wyrazić czynność, która trwa lub powtarza się w nieograniczonym okresie zarówno przeszłości jak i teraźniejszości.

 • I have never liked icecreams. Nigdy nie lubiłem lodów (i nadal ich nie lubię)
 • She has always used Colgate toothpaste. Ona zawsze używa pasty Colgate. • Aby wyrazić, że czynność, która rozpoczęła się w przeszłości ma skutki w teraźniejszości.

 • I have just closed the window and it will be warmer In the room now. Właśnie zamknąłem okno I teraz w pokoju będzie cieplej. • Present Perfect używamy też mówiąc o swoich doświadczeniach (lub ich braku).
  Można powiedzieć: "Mam doświadczenie w...", ale NIE określamy KIEDY doświadczyliśmy tego czegoś.

 • Jola has studied foregin language.
 •  Jola studiowała język obcy.
 • I have been to Zakopane.
 •  Byłem w Zakopanym.


  Mówiąc o osiągnięciach jednostki lub całej ludzkości.

 • Man has walked on the moon.
 •  Człowiek spacerował po księżycu.
 • Scientists have split the atom.
 •  Naukowcy rozbili atom.

Zobacz także artykuły:

polityka prywatności