Wpisz szukane słowo
aby przeszukać cały serwis


WebMyEnglish.pl

del.icio.us  digg  furl.net  technorati.com  

Past Simple budowa

gramatyka angielska

W czasie Past Simple używamy drugiej formy czasownika. Wstawiamy ją po podmiocie (I, you, she, we...).
I visited Spain last year. - W zeszłym roku odwiedziłem Hiszpanię.
She talked to her friends yesterday. - Ona wczoraj rozmawiała z przyjaciółmi.

Jak jednak wszyscy wiemy, czasowniki angielskie dzielą się na regularne i nieregularne. Tak więc owa druga forma może wyglądać tak:
Czasowniki regularne:
They bought a car yesterday. - Oni wczoraj kupili samochód.

UWAGA: Jeśli przed ostatnią spółgłoską czasownika występuje jedna samogłoska to taka spółgłoska w drugiej formie podwoi się. stop (zatrzymać, zatrzymać się) -> stopped
Jeżeli czasownik kończy się na -y, a przed tą samogłoską występuje spółgłoska to y jest zamieniane na i: marry (nosić) - married
Ale jeśli przed -y jest samogłoska, nic się nie zmienia, np. play - played

Zdania z czasownikami regularnymi w Past Simple, tworzy się następująco: PODMIOT + CZASOWNIK GŁÓWNY w DRUGIEJ FORMIE + OKREŚLENIE CZASU
Czasownik główny ma taką samą formę we wszystkich osobach obu liczb (z wyjątkiem czasownika TO BE, który ma 2 formy: WAS i WERE)

Czas Past Simple

W czasie Past Simple pytania budujemy przez inwersję.
We wszystkich osobach, pytania i przeczenia budujemy przy pomocy czasownika posiłkowego DID.

Zdania twierdzące

They were with Mark in Paris yesterday - Oni byli wczoraj z Markiem w Paryżu.
His friend took my book yesterday - Jego kolega zabrał moją książkę wczoraj

Zdania pytające

Were they with Mark in Paris yesterday? - Czy oni byli wczoraj z Markiem w Paryżu?
Who was with Mark in Paris yesterday? - Kto był wczoraj z Markiem w Paryżu?
Did his friend take my book yesterday? - Czy jego przyjaciel zabrał moją książkę wczoraj?
Who took my book yesterday? - Kto zabrał wczoraj moją książkę?

Zdania przeczące

They weren't with Mark in Paris yesterday - Oni nie byli wczoraj z Markiem w Paryżu.
His friend didn't take my book yesterday - Jego przyjaciel nie zabrał wczoraj mojej książki.

Zobacz także artykuły:

polityka prywatności