Wpisz szukane słowo
aby przeszukać cały serwis


WebMyEnglish.pl

del.icio.us  digg  furl.net  technorati.com  

Future Perfect zastosowanie

gramatyka angielska

Czas Future Prefect jest stosowany dla określenia czynności, która zostanie ukończona w przyszłości, przy czym zawsze podajemy określenie czasu precyzujące do kiedy lub w jakim czasie czynność zostanie zakończona.
  • I will have finished the book by the end of the week - Skończę tę książkę do końca tego tygodnia
  • By next Friday she'll have sold all her paintings - Do następnego piątku on sprzeda wszystkie swoje obrazy


  • Charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe:
    by-do (jakiegoś momentu), by tomorrow-do jutra, by the end of the week-do końca tego tygodnia, by this time next week-o tym czasie w przyszłym tygodniu, in 3 years' time-za 3 lata, before-przed

    Zobacz także artykuły:

    polityka prywatności