Wpisz szukane słowo
aby przeszukać cały serwis


WebMyEnglish.pl

del.icio.us  digg  furl.net  technorati.com  

Czasowniki nieregularne w języku angielskim

gramatyka angielska

Poniżej znajduje się lista czasowników nieregularnych, które występują najczęściej w mowie potocznej w języku angielskim. Tutaj nie ma reguł i jedynym sposobem nauczenia się ich jest wkucie :-)
Drogi czytelniku - powodzenia.

Forma podstawowa Past simple Past participle Tłumaczenie
arise arose arisenpowstawać, pojawiać się
awake awoke awokenbudzić się
be was(were) beenbyć
bear bore bornenosić
become became becomezostawać
befall befell befallenprzytrafić się, zdarzać się
beget begot begottenzrodzić, spowodować, wywołać
begin began begunzaczynać sić, rozpocząć
behold beheld beheldujrzeć, zobaczyć, spostrzec
bend bent bentpochylić się
beset beset besetdręczyć, prześladować, napastować, oblegać, osaczać
bet bet(betted) bet(betted)zakładać się, postawić na coś
bid bade biddenkazać, rozkazać komuś
bid (II) bid bidlicytować, zaoferować cenę
bind bound boundprzywiązywać, związywać, uwiązywać
bite bit bittengryźć, kąsać, przygryzać, nadgryzać, odgryzać
bleed bled bledkrwawić, ulatniać się (o gazie)
blow blew blowndmuchać, dąć, wiać, wysiąkać nos, rozkwitać
break broke brokentłuc, łamać, pogruchotać, zepsuć się
breed bred bredhodować
bring brought broughtprzynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, nanieść, zmusić się
build built builtbudować
burn burnt butntpalić, parzyć, podpalać, spalać się
burst burst burstrozrywać, rozsadzać, pękać, wybuchać
buy bought boughtkupować, nabywać
cast cast castrzucać, ciskać, obsadzać, obsadzić
catch caught caughtłapać, złapać, chwycić, złowić
choose chose chosenwybierać, typować
cling clung clungprzylgnąć, przywierać, trzymać się kurczowo
come came comeprzychodzić, przyjeżdżać, przybywać, nadciągać
cost cost costkosztować
creep crept creptskradać się, czołgać się, pełzać, cierpnąć (o skórze)
cut cut cutkroić, ciąć
deal dealt dealtrozdzielać, dotyczyć, traktować
dig dug dugkopać, poszukiwać
drive drove drivenkierować
dwell dwelt dweltmieszkać
eat ate eatenjeść
fall fell fallenupaść, spadać
feed fed fedkarmić, żywić
feel felt feltczuć
fight fought foughtwalczyć
find found foundznaleźć
fit fit fitpasować
flee fled fleduciekać, zbiec
fling flung flungciskać, rzucać
fly flew flownlatać
forbid forbade forbiddenzakazać
forecast forecast forecastzapowiadać, przepowiadać
forget forgot forgottenzapominać, zapomnieć
forgive forgave forgivenwybaczać
forsake forsook forsakenporzucać
freeze froze frozenzamarzać, mrozić
get got got (US gotten)dostać
give gave givendawać
go went goneiść
grind ground groundmleć, kruszyć
grow grew grownrosnąć
hang hung hungpowiesić
have had hadmieć
hear heard heardsłyszeć
hew hewed hewnrąbać
hide hid hiddenschować, skrywać
hit hit hituderzyć, uderzać
hold held heldtrzymać
hurt hurt hurtranić
keep kept kepttrzymać, zachować
kneel knelt kneltklęczeć
knit knit knitrobić na drutach
know knew knownwiedzieć
lay laid laidkłaść
lead led ledprowadzić
lean leant leantpochylać się
leap leapt leaptskakać
learn learnt learntuczyć się
leave left leftzostawiać, wychodzić
lend lent lentpożyczać
let let letpozwolić
lie lay lainleżeć
light lit litoświetlać, zapalać
lose lost lostgubić
make made maderobić
mean meant meantznaczyć, oznaczać
meet met metspotkać
mistake mistook mistakenpomylić
mow mowed mownkosić
pay paid paidpłacić
plead pled (US) pled (US)błagać
prove proved proved/proven (US)udowadniać, wykazać
put put putkłaść
quit quit quitzrezygnować
read read readczytać
rend rent rentdrzeć
rid rid ridoczyścić, pozbyć się
ride rode riddenjeździć (np. konno)
ring rang rungdzwonić
rise rose risenrosnąć, wzrastać
run ran runbiec
saw sawed sawnpiłować
see saw seenwidzieć
seek sought soughtszukać
sell sold soldsprzedawać
send sent sentwysyłać
set set setnastawić
sew sewed sewnszyć
shake shook shakentrząść
shear shore shornstrzyc
shed shed shedzrzucać z siebie, pozbywać się, tracić (np. włosy)
shine shone shoneświecić, pobłyskiwać, lśnić
shoe shod shodobuć
shoot shot shotstrzelać
show showed shownpokazywać
shrink shrank shrunkkurczyć się
shut shut shutzamykać
sing sang sungśpiewać
sink sank sunktonąć
sit sat satsiadać, siedzieć
slay slew slainzabijać, powalać
sleep slept sleptspać
slide slid slidślizgać się
sling slung slungpodwiesić
slit slit slitrozcinać
smell smelt smeltpachnieć
sow sowed sownsiać, wysiewać
speak spoke spokenmówić
speed sped spedspieszyć się, pędzić
spell spelt speltprzeliterować
spend spent spentspędzać, wydawać
spill spilt spiltrozlewać
spin spun spunprząść, wirować, obracać się
spit spat spatpluć
split split splitdzielić, rozdzielać, rozszczepiać
spoil spoilt spoiltpsuć
spread spread spreadrozkładać, rozpościerać, rozciągać, rozpowszechniać
spring sprang sprungskakać
stand stood stoodstać
steal stole stolenkraść
stick stuck stuckwtykać, przyklejać
sting stung stungkłuć, użądlić
stink stank stunkśmierdzieć, cuchnąć
strew strewed strewnporozrzucać
stride strode striddenprzekraczać, kroczyć
strike struck struckuderzać
string strung strungnaciągać
strive strove strivenusiłować, dążyć do czegoś
swear swore swornkląć, przeklinać
sweep swept sweptzamiatać
swell swelled swollennapuchnąć, nabrzmiewać
swim swam swumpływać
swing swung swungkołysać się, machać czymś
take took takenbrać
teach taught taughtnauczać
tear tore tornrwać, drzeć
tell told toldopowiadać
think thought thoughtmyśleć
thrive throve thrivendobrze się rozwijać
throw threw thrownrzucać
thrust thrust thrustdźgać, wbić
tread trod troddendeptać, stąpać
wake woke wokenbudzić się
wear wore wornnosić, mieć na sobie
weave wove woventkać, wplatać
wet wet wetzwilżać
win won wonwygrać
wind wound woundnawijać, obwijać, zwijać
wring wrung wrungwykręcać, wyciskać
write wrote writtenpisać

Zobacz także artykuły:

polityka prywatności